Nová výška súdnych poplatkov

súdne poplatky od 1.4.2024, zvyšovanie súdnych poplatkov

Od 1.apríla 2024 bude platiť nová výška súdnych poplatkov

Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona o súdnych poplatkoch, kde od 1.4.2024 bude platiť nová výška súdnych poplatkov. Súdne poplatky upravuje zákon č. 71/1992 Z.z.o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. 

Tento zákon obsahuje Prílohu č. 1 – Sadzobník súdnych poplatkov, v ktorej sú uvedené percentuálne sadzby, prípadne pevne určené výšky súdnych poplatkov.

Ako sa zmení výška súdnych poplatkov?

Za návrh za rozvod zaplatíte 100 € namiesto 66 €, za návrh za exekúciu zase 25 € namiesto 16,50 €. Za žalobu na zaplatenie dlžnej sumy zase zaplatíte minimálne 25 € namiesto 16,50 €. 

V tomto článku nájdete porovnanie najčastejších súdnych poplatkov, pred a po novele. 

nová výška súdnych poplatkov, súdne poplatky od 1.4.2024, zvýšenie súdnych poplatkov

Zákon o súdnych poplatkoch nájdete kliknutím na tento odkaz.

Celý sadzobník nájdete kliknutí na tento odkaz.

Podľa prechodného ustanovenia zákona – § 18ma:

Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky v čase vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 5 ods. 1 a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve podľa § 10 ods. 1, sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.

Ak váhate s podaním návrhu, či žaloby a chcete ešte ušetriť, zvážte podanie návrhu a zaplatenie poplatku ešte kým nastane účinnosť novely.

 JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

konzultácia s právnikom