JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

Kto je Patrik Ozimanič? 

Volám sa Patrik Ozimanič a v prvom rade som človek, ako každý iný, až v druhom rade som advokát. Viete, vždy hovorím, že dnes som advokátom zajtra ním byť nemusím, no človekom ostanem navždy a na to sa snažím nezabúdať.

Preto sa vždy na prípad klienta snažím pozerať ľudsky. Tak, ako keby som riešil svoj vlastný problém. Klienta sa snažím pochopiť a vidieť vec jeho očami. Samozrejme za zachovania objektívneho nadhľadu a odstupu. 

Advokáciu som si vybral pretože som mal vždy tendenciu zastať sa iných, povedať svoj názor a situáciu vyriešiť. To mi zostalo dodnes.

Disciplína, trpezlivosť a osobný prístup

Tak ako aj v súkromnom živote, aj pri výkone advokácie pokiaľ sa už do niečoho pustím, venujem sa tomu naplno, sledujúc stanovený cieľ. Dôležité je byť disciplinovaný, trpezlivý a nestrácať nádej. Každý z nás má svoje práva a keď nám ich niekto odopiera, či ich porušuje musíme o ne bojovať a veriť v spravodlivosť. 

Klient musí v prvom rade poznať svoje práva, aby mohol urobiť dobré rozhodnutie. Platí tu totiž staré známe, radšej byť pripravený (aj na to najhoršie) ako ostať zaskočený. Klientom sa preto snažím hovoriť veci zrozumiteľne a hlavne na rovinu. Je ťažké povedať klientovi, že sa niekedy niečo nedá. Pravda a fakty sa niekedy skutočne počúvajú ťažko, ale aj to je úloha advokáta

 
patrik ozimanič advokát oblek kravata

Advokát je partner klienta. Aj v tom spočíva ochrana klienta…pred strateným časom, zdravím a peniazmi, ktoré by musel zaplatiť nielen svojmu advokátovi, ale v prípade prehry aj protistrane, alebo v podobe náhrady trov súdneho konania.

Právo je samozrejme vrtkavé a môžu nastať rôzne neočakávané situácie, tie však s klientom riešime v priebehu procesu tak, aby klient vedel, ako môže postupovať a aké z toho plynú dôsledky. Nie vždy sa síce dá všetko riešiť tak, ako by sme chceli, no vždy sa snažím nájsť spôsob, ako sa k cieľu klienta, čo najviac priblížiť (ak sa už nedá dosiahnuť to, čo klient na začiatku chcel). 

 

Kvalitné vzdelanie a praktické skúsenosti

Svoju pomyselnú cestu k advokácii som začal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kam som nastúpil v roku 2013. K štúdiu som sa snažil pristupovať zodpovedne. Toto úsilie v spojení s niekoľkoročnou praxou v známej advokátskej kancelárii v Bratislave, ktorú som započal už počas štúdia na vysokej škole, mi dopomohli k tomu, že som promoval s vyznamenaním ako bakalár, aj ako magister. Zároveň mi bola udelená akademická pochvala rektora za vynikajúce plnenie študijných povinností. Na Univerzite Komenského som získal aj titul JUDr (doktor práv).

Svoju kvalifikáciu na výkon povolania advokáta som zakončil úspešným zložením advokátskej skúšky s hodnotením – prospel výborne a následne som bol zapísaný do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Od daného momentu som si mohol hovoriť advokát.

Štúdium však zďaleka nekončí. Dobrého advokáta nerobia len vedomosti zo školy, ale aj pravidelné vzdelávanie. Preto sa snažím vždy si vyhradiť čas na čítanie súdnych rozhodnutí, komentovanej literatúry alebo na účasť na seminári. 

Okrem toho je podľa môjho názoru dôležité vzdelanie aj v mimoprávnych oblastiach a zlepšovanie tzv. soft skills.

Počas mojej doterajšej pestrej praxe som riešil množstvo prípadov. Od rozvodov a starostlivosti o deti, cez vyporiadavanie majetku, vymáhanie pohľadávok, spory o neplatnosť výpovede až po obhajobu klientov. Každý prípad je špecifický a i keď sa zdá náročný, snažím sa v ňom nájsť cestu k jeho riešeniu.

Balans

Ako každé iné povolanie aj byť advokátom je vyčerpávajúce. Možno nie fyzicky, no prípady nosíte stále so sebou. Na dovolenku, na návštevy, počas choroby. Aj advokát potrebuje niekedy oddych, počas ktorého sa úplne “odpojí”. Mne pomáha napr. dlhá prechádzka v prírode, švihadlo, či pár desiatok klikov. Okrem toho si rád prečítam dobrú knihu, či sa odpútam od reality hrou na xboxe, alebo pri dobrom seriáli ako Big Bang Theory, či Game of Thrones. Ak si na to samozrejme nájdem čas. V živote je totiž podľa môjho názoru dôležitý balans.

Človek nemôže podať dobrý výkon, keď nemá energiu a nemôže mať energiu keď si neoddýchne a mozog nachvíľu “nevypne”.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

 

Venujem sa najmä tomuto právu:

Nevenujem sa:  právu sociálneho zabezpečenia (dávky, dôchodky, prídavky) | právu duševného vlastníctva (patenty, ochranné známky,..) | konkurznému právu a osobným bankrotom | stavebnému právu | pozemkové spoločenstvá (urbárske pozemky) | prenájom poľnohospodárskej pôdy.

Nájdete ma aj na sociálnych sieťach