KÚPNA ZMLUVA
NA BYT

Vyberte si prosím balík:

kúpna zmluva na byt

Čo je kúpna zmluva na byt a čo by mala dobrá zmluva obsahovať?

Kúpna zmluva je zmluvný typ, ktorým predávajúci predáva určitú vec a kupujúci túto vec za dojednanú kúpnu cenu od predávajúceho kupuje. Základnými pojmovými znakmi kúpnej zmluvy sú predmet kúpy a kúpna cena. Bez týchto základných náležitostí nemôžeme ani hovoriť o kúpnej zmluve. Dobrá kúpna zmluva však vyžaduje oveľa viac než to a v prípade nehnuteľnosti a konkrétne bytu to platí dvojnásobne.

V kúpnej zmluve nestačí len označiť zmluvné strany, opísať to, čo sa predáva a aká je kúpna cena. 

Pri nehnuteľnosti je potrebné veľmi podrobne a hlavne správne označiť nehnuteľnosť, a to v súlade s ustanoveniami katastrálneho zákona. V prípade prevodu bytu je zase potrebné okrem toho uviesť aj náležitosti zmluvy o prevode bytu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ani to však nestačí. Prečo? 

Zmluva musí riešiť aj situácie, ak by sa niečo po jej uzavretí pokazilo. Čo ak kupujúci nevyplatí časť kúpnej ceny? Čo ak kupujúci odhalí vady? Čo kupujúci zistí, že na zmluve je ťarcha? Čo ak predávajúci nehnuteľnosť neodovzdá, prípadne ju zaťaží ťarchou? A mnoho ďalších…

Predávajúci aj kupujúci chcú mať určité záruky. Predávajúci nechce predsa previesť vlastníctvo skôr, než má peniaze a kupujúci zase nechce vyplatiť celú kúpnu cenu skôr, než je vlastníkom. Lenže takto sa to dá dohodnúť len málokedy. Preto je potrebné vhodne a vyvážene nastaviť spôsob vyplatenia kúpnej ceny, etapy zaplatenia jednotlivých častí kúpnej ceny, podmienky pre podanie návrhu na vklad, právo na odstúpenie od zmluvy, uviesť vyhlásenia zmluvných strán, vady nehnuteľnosti, moment odovzdania nehnuteľnosti a pod. 

Na to nie vždy stačí vzor z internetu (ak vôbec niekedy). Každý obchod a každá zmluva má svoje špecifiká, ktoré treba zohľadniť. Jeden chce ochrániť to, iný zase niečo iné. Jeden sa obáva toho, druhý zase toho. Každý človek je iný, a preto je logické, že tá istá zmluva nemusí “pasovať” každému.  

Na skoncipovanie kvalitnej zmluvy, ktorá Vás ochráni jednoducho musí mať človek skúsenosti. Tie človek získa len tým, že takýchto zmlúv pripraví desiatky, možno stovky. Počas doterajšej praxe som skontroloval, či skoncipoval množstvo zmlúv, a tak viem zamerať pozornosť na to, čo by si inak človek nemusel všimnúť. 

Len kvalitná a jednoznačná zmluva totiž vie poskytnúť záruku zmluvným stranám, že obchod prebehne bez problémov. 

Byt predsa nepredávate/nekupujete každý deň. 

Nechajte to preto radšej na odborníka.

Vypracovanie kúpnej zmluvy na byt - Aký je postup?

Objednať kúpnu zmluvu na byt


 

Nenašli ste, čo ste hľadali? 

Potrebujete vypracovať iný typ dokumentu / zmluvy. Pokojne ma kontaktujte a dohodneme sa.