DAROVACIA ZMLUVA
NA BYT

Vyberte si prosím balík:

darovacia zmluva na byt

Čo je darovacia zmluva na byt a čo by mala dobrá zmluva obsahovať?

Darovacia zmluva je zmluvný typ, ktorým darca bezodplatne prenecháva určitú vec obdarovanému a obdarovaný od darcu túto vec s vďakou prijíma. Základnými pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú predmet daru a záväzok prenechať ho bezodplatne. Bez týchto základných náležitostí nemôžeme ani hovoriť o darovacej zmluve. Hovoríte si, že darovacia zmluva je jednoduchá? Viete koľko darovacích zmlúv je neplatných? Napr. preto, lebo nie je správne nastavená bezodplatnosť?  Dobrá darovacia zmluva vyžaduje oveľa viac než to a v prípade nehnuteľnosti a v prípade bytu to platí dvojnásobne.

V darovacej zmluve nestačí len označiť zmluvné strany a opísať to, čo sa daruje.

Pri nehnuteľnosti je potrebné veľmi podrobne a hlavne správne označiť nehnuteľnosť, a to v súlade s ustanoveniami katastrálneho zákona. V prípade prevodu bytu je zase potrebné okrem toho uviesť aj náležitosti zmluvy o prevode bytu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ani to však nestačí. Prečo? 

Zmluva musí riešiť aj situácie, ak by sa niečo po jej uzavretí pokazilo. Čo ak obdarovaný zistí, že vec má ťarchu? Čo ak obdarovaný odhalí vady? 

Na to nie vždy stačí vzor z internetu (ak vôbec niekedy). Každá zmluva má svoje špecifiká, ktoré treba zohľadniť. Jeden chce ochrániť to, iný zase niečo iné. Jeden sa obáva toho, druhý zase toho. Každý človek je iný, a preto je logické, že tá istá zmluva nemusí “pasovať” každému.  

Na skoncipovanie kvalitnej zmluvy, ktorá Vás ochráni jednoducho musí mať človek skúsenosti. Tie človek získa len tým, že takýchto zmlúv pripraví desiatky, možno stovky. Počas doterajšej praxe som skontroloval, či skoncipoval množstvo zmlúv, a tak viem zamerať pozornosť na to, čo by si inak človek nemusel všimnúť. 

Len kvalitná a jednoznačná zmluva totiž vie poskytnúť záruku zmluvným stranám, že prevod prebehne bez problémov. 

Nechajte to preto radšej na odborníka.

Vypracovanie darovacej zmluvy na byt - Aký je postup?

Objednať darovaciu zmluvu na byt


 
 

Nenašli ste, čo ste hľadali? 

Potrebujete vypracovať iný typ dokumentu / zmluvy. Pokojne ma kontaktujte a dohodneme sa.